Digitale inzage in patiëntendossier door aanpassing in de wetgeving – Huisartsenpraktijk Dronrijp – Dronrijp

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Dronrijp

Op deze website vindt u informatie over onze praktijk. Via het menu aan de linkerzijde kunt u door de site “bladeren”. Wij proberen u te voorzien van actuele informatie via het item ‘Nieuws‘.

Informatie over uw vaccinatiebewijs ivm reizen naar het buitenland
Tijdelijke wijziging verstrekken toestemming delen medische gegevens

Huisartsenpraktijk Dronrijp
De Terp 57 9035 AX Dronrijp

Digitale inzage in patiëntendossier door aanpassing in de wetgeving

Vanaf 1 juli 2020 zijn enkele nieuwe bepalingen van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking getreden. Dat betekent dat iedereen vanaf deze datum recht heeft op elektronische inzage én een elektronisch afschrift van zijn of haar medisch dossier.

De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin elektronische inzage of afgifte wordt verleend. Daarin zijn zorgverleners vrij. Een elektronisch afschrift kan dus bijvoorbeeld ook via beveiligde e-mail worden verstrekt.

De LHV, NHG en InEen besloten samen te werken om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier. Dit is een landelijk  vierjarige programma genaamd OPEN.

U kunt meer informatie lezen op de website van www.medmij.nl waar ook een overzicht staat waar duidelijk in uitgelegd wordt wat e.e.a. voor u maar ook voor ons als zorgverleners zal betekenen.