Laboratoriumverrichtingen vanaf 2023 voor eigen rekening van Zilveren Kruis verzekerden – Huisartsenpraktijk Dronrijp – Dronrijp

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Dronrijp

Op deze website vindt u informatie over onze praktijk. Via het menu aan de linkerzijde kunt u door de site “bladeren”. Wij proberen u te voorzien van actuele informatie via het item ‘Nieuws‘.

Informatie over uw vaccinatiebewijs ivm reizen naar het buitenland
Tijdelijke wijziging verstrekken toestemming delen medische gegevens

Huisartsenpraktijk Dronrijp
De Terp 57 9035 AX Dronrijp

Terug naar overzicht

Laboratoriumverrichtingen vanaf 2023 voor eigen rekening van Zilveren Kruis verzekerden

In Friesland geldt al jaren dat bepaalde laboratoriumverrichtingen voor ketenzorgpatiënten (diabeten, CVRM) binnen de keten-tarieven vallen. De patiënt betaalde hiervoor niets extra’s.
Met ingang van 1 januari 2023 komt hieraan helaas een einde. Dit betekent concreet dat u dit zelf zal moeten gaan betalen, dit gaat van uw eigen risico af en wanneer u dit al hebt ‘opgebruikt’ dan hoeft u hiervoor niet extra meer te betalen. Wanneer dit van toepassing is, zal de huisarts of de praktijkondersteuner hierop wijzen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Zilveren Kruis hanteert in de rest van het land nu al een beleid waarbij laboratoriumverrichtingen geen onderdeel uitmaken van de ketenzorg. De zorgverzekeraar heeft besloten dit beleid vanaf 1 januari 2023 ook in Friesland te hanteren. Daarmee komt vanaf dat moment een einde aan deze constructie.

Wij betreuren dit natuurijk. Mocht u hier nog vragen hebben, dan verwijzen wij u naar de klantenservice van Zilveren Kruis.

 

Publicatiedatum: 16-11-2022